Aangewezen Aassoorten

Zowel "De Puls, "Kolk Meddo" als "Kloosterveld" mogen bevist worden met de onder 1 t/m 5 genoemde aassoorten.

  1. Brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde zaden en peulvruchten, fruit, slachtproducten, zeepier, zager, mossel, afgeknotte gaper (putschelp), worm, steurkrab en garnaal.
  2. Nabootsingen van onder 1 genoemde producten.
  3. Insecten en insectenlarven.
  4. Nabootsingen van onder 3 genoemde aassoorten, mits niet groter dan 2,5 cm.
  5. Boillies, pellets en afgeleiden hiervan.


HET IS VERBODEN OM MET LEVEN DE AASVISSEN TE VISSEN.

Het vissen met gekleurde maden en in het bezit hebbenlhouden daarvan is ten strengste verboden. (Aileen witte maden zijn toegestaan). Ook het gebruik van lokaas waarin kleurstof is verwerkt is ten strengste verboden.

Karpervissers opgelet! Het vissen met boillies en pellets is in alle verenigingswateren toegestaan. Men mag aan de waterkant maximaal in het bezit zijn van 1 kilogram boillies of 1 kilogram pellets. Een combinatie tot maximaal 1 kilogram is toegestaan.

Het is verboden in al onze wateren met bollies te voeren.

In de periode van 1 april tot 1 juni mag niet gevist worden met:
wormen, kunstworm, slachtproducten, vis, stukjes vis of kunstaas (behalve de kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm).