Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Het laatste verenigingsnieuws

Veiligheid vereist bomenkap Meddose Kolk

Veiligheid vereist bomenkap Meddose Kolk

publicatiedatum: Vrijdag, 4 januari 2019

W.H.V. De Karper is door Tennet, beheerder van de hoogspanningskabels, aangesproken op onze onderhoudsplicht t.a.v. van de grond onder en nabij de kabels zoals die over ons terrein in Meddo lopen. Ook de Gemeente Winterswijk, deels tevens grondeigenaar, is hierop aangesproken. Dit alles omwille van de veiligheid. In overleg met Tennet en de Gemeente Winterswijk is hiervoor door ons inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover verder geïnformeerd.

Lees verder

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

publicatiedatum: Maandag, 17 december 2018

Een bewogen jaar nadert het einde. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om een ieder die, in welke zin dan ook, het afgelopen jaar iets voor W.H.V. De Karper heeft betekend, hartelijk te danken. Zonder uw inzet was veel niet mogelijk geweest. Ook in 2019 rekenen we op u.

Lees verder

Meddose Kolk gesloten op zaterdag 15 december tot 13:00 uur

Meddose Kolk gesloten op zaterdag 15 december tot 13:00 uur

publicatiedatum: Maandag, 10 december 2018

De Meddose Kolk is zaterdag 15 december a.s. van 8.00 uur tot 13.00 uur gesloten in verband met een viswedstrijd

Lees verder

Gemeenteraad besluit over de ontdiepen van de Kleiput

Gemeenteraad besluit over de ontdiepen van de Kleiput

publicatiedatum: Vrijdag, 26 oktober 2018

Gisteren heeft de Gemeenteraad van Winterswijk een besluit genomen over het ontdiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg. Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om in te stemmen met het ontdiepen van de Kleiput is in grote meerderheid overgenomen. In het aanvankelijke voorstel werd sportvisserij - ook in de toekomst - uitgesloten. De afgelopen periode is op tal van plaatsen druk uitgeoefend om dit van tafel te krijgen.

Lees verder

Statuten en Huishoudelijk Reglement vastgesteld en ondertekend

Statuten en Huishoudelijk Reglement vastgesteld en ondertekend

publicatiedatum: Woensdag, 17 oktober 2018

In de ledenvergadering van 24 september jl. zijn de gewijzigde Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Inmiddels zijn de statuten op 11 oktober bij Notariskantoor Hobbelink & Buitink ondertekend. De tekst van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement zoals deze thans gelden vindt u onder de rubriek “Over Ons” op deze website”.

Lees verder

Neem je afval mee naar huis!

Neem je afval mee naar huis!

publicatiedatum: Zaterdag, 13 oktober 2018

Neem je afval mee naar huis!

Lees verder

Ontwikkelingen verondiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk

Ontwikkelingen verondiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk

publicatiedatum: Donderdag, 4 oktober 2018

Dinsdagavond 2 oktober was er in het Gemeentehuis een vergadering van de Commissie Ruimte van de Gemeente Winterswijk waar het Collegebesluit rond de herinrichting van het gebied Molenveld, in het bijzonder het voornemen tot het verondiepen van het Kleigat aan de Driemarkweg betreft, aan de orde.

Lees verder

Roger Lickfeldt kampioen 2018

Roger Lickfeldt kampioen 2018

publicatiedatum: Zaterdag, 29 september 2018

Maar liefst 24 vissers waren afgereisd naar het Twente Kanaal bij Lochem om de zevende en laatste wedstrijd van het seizoen te vissen.

Lees verder

Eigen bezorging Het Visblad stopt!

Eigen bezorging Het Visblad stopt!

publicatiedatum: Woensdag, 26 september 2018

Vanaf januari 2019 bezorgt WHV De Karper niet langer zelf Het Visblad. Bij 26 leden is dat nu nog het geval. Vanaf januari wordt het visblad per post verstuurd. Het abonnementsgeld gaat hierdoor met € 0,80 omhoog. In de afschrijving van het lidmaatschapsgeld van de vispas 2019 wordt deze verhoging doorberekend. Wie dit niet wil moet dit kenbaar maken, het abonnement wordt dan stopgezet.

Lees verder

Kwaliteit viswater eigen kolken wordt minder

Kwaliteit viswater eigen kolken wordt minder

publicatiedatum: Donderdag, 20 september 2018

Door de enorme droogte van de afgelopen periode is de kwaliteit van het viswater in Nederland hier en daar sterk verminderd. Het zal jullie bekend zijn dat de Karper ook de afgelopen maanden een aantal keren betrokken is geweest bij het verplaatsen van vis uit de diverse retentievijvers.

Lees verder

Welkom

Welkom bij WHV De Karper

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging.

Wanneer u informatie mist, of iets wilt vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of u kunt zich richten tot het secretariaat.

WHV De Karper

info@whvdekarper.nl

Postbus 232
7101 AE Winterswijk
Nederland 

Zoekt u informatie over het aanvragen of opzeggen van een lidmaatschap klik dan hier

Indien u misstanden ziet bij één van onze wateren kunt u dit melden via 06-12651465