Aangewezen Aassoorten


Zowel “De Puls”, “Kolk Meddo”, als “Kloosterveld”, mogen bevist worden met de onder 1 t/m 5 genoemde aassoorten.
  1.  Brood, aardappel, deeg, kaas, pasta’s, al dan niet gekiemde zaden en peulvruchten, fruit, slachtproducten, wormen en schaal- schelpdieren.
  2. Nabootsingen van onder punt 1 genoemde producten.
  3. Insecten en insectenlarven.
  4. Nabootsingen van onder punt 3 genoemde aassoorten, =2.5 cm.
  5. Boilies, pellets en afgeleiden hiervan mits niet groter of gelijk aan 20mm.

Verboden met betrekking tot aassoorten

  • Het is verboden met levende aasvissen te vissen en/of deze bij zich te hebben!
  • Het is in al onze wateren verboden met boilies te voeren.
  • Het is verboden gekleurde maden in het bezit te hebben en/of hiermee te vissen! (alleen witte maden zijn toegestaan).
  • In de periode van 1 april tot 1 juni mag niet gevist worden met: slachtproducten, vis, stukjes vis of kunstaas (behalve de kunstvlieg =2.5 cm)