Vacatures

In een hengelaarsvereniging zoals W.H.V. De Karper wordt jaarlijks erg veel werk verricht.
Dit is ook niet zo verrassend aangezien we een vereniging zijn met 3 grote eigen viswateren en ongeveer 1500 Nederlandse en Duitse leden.

Iedere vereniging heeft een aantal leden, welke bereid zijn een stukje bij te dragen aan het visplezier van de anderen. Ook onze vereniging heeft een aantal vrijwilligers die zich in afzonderlijke commissies bezig houden met de dagelijkse gang van zaken.

Bestuur
Voor het bestuur vragen wij dat de kandidaten kennis en affiniteit met de sportvisserij hebben, enthousiast én enthousiasmerend zijn, maar en vooral verenigingsman/-vrouw zijn. Verder wordt van hen verwacht dat zij sociaal vaardig zijn en dat zij over organisatorische kwaliteiten beschikken. De beschikbare tijd die van een bestuurslid wordt verwacht is afhankelijk van de taken die het bestuurslid heeft, maar die is minimaal de tijd voor 10-12 keer per jaar vergaderingen met het bestuur, gemiddeld één avond per week voorbereiden, uitwerken en bespreken bestuursbesluiten.

Commissies
W.H.V. De Karper heeft een aantal commissies ingesteld. Dit zijn o.a. een Jeugdcommissie, een commissie Beheer en Onderhoud, een commissie Water- en Visstand beheer en een Wedstrijdcommissie. In de diverse commissies zijn vacatures.

Heb je belangstelling voor een bovengenoemde functies, neem dan contact met ons op. Stuur een mailtje naar info@dekarper.nl. Geef daarin aan wie je bent en voor welke functie je belangstelling hebt en wat jouw bijdrage kan zijn. Wij nemen dan snel contact met je op. 

Voor alle functies vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).