De Puls


De “Puls” is sinds 1976 in het bezit van de Winterswijkse Hengelaars Vereniging “De Karper”. Voor die tijd was het in eigendom van de Koninklijke Textielfabriek “De Batavier” welke het water voor industriële doeleinden gebruikte. "De Karper" huurde toen van jaar tot jaar het water om daar met haar leden te mogen vissen.

Om tot koop over te gaan zijn in die tijd meerdere vergaderingen georganiseerd om de leden goedkeuring te vragen. Toen deze uiteindelijk kwam zijn op 26 februari 1976 de benodigde handtekening onder het daarvoor opgestelde koopcontract gezet. Dit werd gedaan door de toenmalige voorzitter, secretaris en penningmeester: Lambertus Kist, Henk Mentink en Gerrit Peters.

De koop van “De Puls” was een feit.Soorten vis die je tijdens een dag vissen in “De Puls” tegen kan komen:
Blankvoorn, Ruisvoorn, Kopvoorn, Winde, Zeelt, Karper, Aal/Paling, Snoek, Snoekbaars, Brasem, Kolblij


Aanvullende regelgeving met betrekking tot “De Puls”, “Kloosterveld” en “Kolk Meddo”
Aantal Hengels:

Met een VISpas van W.H.V. de Karper mag men in “De Puls”, “Kloosterveld” en “Kolk Meddo” met 1 hengel vissen. In de periode van 1 oktober t/m 31 januari mag men in “De Puls”, Kloosterveld en “Kolk Meddo” vissen met 2 hengels (vispas van W.H.V. De Karper verplicht).
Hiervan mag maximaal 1 hengel beaasd zijn met dode vis, stukjes vis, of kunstaas groter dan 2,5 cm. (spinner lepel e.d.) Vanaf 1 februari t/m 30 september is het verboden om op snoek en snoekbaars te vissen.