Gratis jeugdvergunning


Om te mogen vissen op de retentievijvers binnen de bebouwde kom van Winterswijk is er voor de jeugd tot en met 13 jaar een jeugdvergunnig. Deze vergunning is gratis.

Met de jeugdvergunning mag met één hengel gevist worden op alle wateren in de bebouwde kom van Winterswijk met uitzondering van de vijver tegenover restaurant “Weerkomm’n” en de vijver gelegen tussen de Magnoliastraat / Bocholtsestraat. Met de jeugdvergunning mag NIET gevist worden op De Puls, Meddose Kolk of Kloosterveld. Hiervoor is de (jeugd)VISpas nodig.

Een jeugdvergunning is via deze site aan te vragen. Je kunt de vergunning dan direct zelf printen en er kan dan dus ook direct gevist worden.

Klik hier om de jeugdvergunning aan te vragen.