Vijver Eelink

Bij de wijk Eelink aan de Kottenseweg is een retentievijver waar ook op gevist mag worden. Deze vijver is binnen de bebouwde kom en iedereen in het bezit van een geldige (jeugd)VISpas of een geldige jeugdvergunning mag hier vissen op de daar voor aangewezen oever.

Omdat deze vijver dicht bij bebouwing ligt zijn hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het water, het Waterschap Rijn en IJssel. De zone rond de retentievijver is een natuurzone. Deze zone is niet toegankelijk en er mag dus ook niet gevist worden. Aan de zijde van de Laan van Napoleon is een gedeelte opengesteld, hier is vissen toegestaan. 
LET OP: op geen enkele retentievijver is nachtvissen toegestaan, dus ook niet op deze vijver aan de Kottenseweg.

Klik hier om de zonering in een tekening te bekijken.