Algemene Voorwaarden

Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen. (art. 21 Visserijwet)
 • De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, welke wordt toegebracht aan derden, op welke wijze en hoe dan ook ontstaan.
 • Het organiseren van wedstrijden en/of evenementen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur van W.H.V. De Karper.
 • Individuele sportvissers mogen een wedstrijd niet hinderen en kunnen door de wedstrijdleiding worden verplaatst, mits het wedstrijdwater voorafgaand aan de wedstrijd met borden of via een mededeling op de website is aangegeven.
 • Zij die op deze vergunning de hengelsport beoefenen doen dit op eigen risico.
 • Het bestuur van W.H.V. De Karper is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. 
 • Let op! De terreinen van W.H.V. De Karper zijn zo genaamde EIGEN TERREINEN. Dit is op diverse locaties aangegeven met borden. (verboden toegang art. 461 Wetboek van Strafrecht) Het zich zonder geldige vergunning begeven op deze terreinen kan leiden tot een proces-verbaal.
 • Parkeer enkel op de aangewezen (fiets/brommer)parkeerplaatsen en nooit daarbuiten. Het is niet toegestaan op/langs en naar de waterkant te rijden.
 • De sportvisser dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna dienen te worden ontzien. 
 • Oevers en taluds mogen niet worden beschadigd.
 • Het vervuilen van het viswater en de oevers is verboden. 
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 oktober bij de ledenadministratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en is men contributie van dat jaar verschuldigd.