Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk Reglement

In de ledenvergadering van 24 september 2018 is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Bijgaand de aangepast versie van het Huishoudelijk Reglement, zoals wij voornemens waren dit in de Ledenvergadering van 16 maart jl. wilden laten goedkeuren.

In de bestuursvergadering van 14 september jl. besloten we de wijzigingen toch al vast aan te brengen en te publiceren.

Artikel 8 en 11
De wijzigingen zoals we eerder voornemens waren m.b.t. de verplichting tot het hebben van een VOG gaan we niet door voeren. Dat betekent dus dat – zoals eerder vastgesteld – een VOG voor elke vrijwilliger bij de Karper een voorwaarde is en dus blijft. De eerder voorgenomen wijzigingen van de artikelen 8 komt te vervallen. Wel moet de ondertekening in artikel 11 worden gewijzigd.

Bijlage 10 Vergoedingsregeling vrijwilligers
Anders is dat voor bijlage 10 (pagina 22), Vergoedingsregeling vrijwilligers. Daar moet het tarief voor leden van de wedstrijdcommissie wijzigen van € 25, -in € 50,-. Onderaan moet de datum wijzigen in 1 januari 2020.

Bijlage 11 Verhuurbeleid
Bijlage 11 (pagina 23) is op een aantal punten gewijzigd. Er is aan toegevoegd dat aan “buurverenigingen” geen kosten in rekening zullen worden gebracht. Bovendien is toegevoegd dat gebruik van leefnet en de beschikbaarheid van een tweede (top-)set is toegestaan.
Misschien is het handig deze pagina integraal te vervangen. Aanpassing is mogelijk ingewikkelder omdat de artikelnummers ook zijn veranderd.

Zoals bekend is het niet 100% zeker of het bestuursbesluit tot wijziging van het Huishoudelijk Regelement rechtsgeldig is. De ontheffing die we ons zelf hebben toegewezen omvat “noodzakelijk, niet uitstelbare besluiten”. Je kunt je afvragen of deze urgent genoeg zijn om die daar onder te rangschikken. Ik meen dat we dat risico maar moeten nemen. In de eerstvolgende ledenvergadering zullen we dat natuurlijk melden.