Privacybeleid

Privacybeleid WHV De Karper

WHV De Karper hecht aan een goed privacybeleid en wil uiteraard voldoen aan de per 25-5-2018 geldende privacywetgeving. In dit kader gelden de volgende beleidsmaatregelen:
  1. De ledenadministratie van WHV De Karper wordt verzorgd door Sportvisserij Nederland. Voor deze administratie, die slechts door de penningmeester en ledenadministrateur van WHV De Karper inzichtelijk zijn, gelden de privacyregels van Sportvisserij Nederland.
  2. WHV De Karper houdt geen eigen ledenadministratie bij.
  3. Persoonsgegevens, voor zover bekend, worden niet gedeeld met derden.
  4. Leden die aan wedstrijden deelnemen gaan akkoord met vermelding op de website/facebook en gaan tevens akkoord met publicatie van eventueel genomen foto’s. In de vergunning van 2019 wordt deze verklaring opgenomen.
  5. Voor jeugdleden geldt dat voorafgaand aan de jeugdwedstrijden/jeugdactiviteiten een door ouders getekende verklaring van goedkeuring voor zowel vermeldingen op website/facebook als ook de publicatie van eventueel genomen foto’s, dient te worden getekend.
  6. In alle hierboven niet omschreven gevallen beslist het bestuur van WHV De Karper in de geest van de vigerende privacywetgeving en zal zo nodig deze regeling aanpassen.