Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN W.H.V. de KARPER

Winterswijkse Hengelaarsvereniging de Karper, is gevestigd te Winterswijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102051. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 10 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. W.H.V. De Karper hecht aan een goed privacy beleid en wil uiteraard voldoen aan de per 25-5-2018 geldende privacywetgeving. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens W.H.V. De Karper verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.1. De ledenadministratie van W.H.V. De Karper wordt verzorgd door Sportvisserij Nederland. Voor deze administratie, die slechts door de penningmeester en de secretaris van W.H.V. De Karper inzichtelijk zijn, gelden de privacyregels van Sportvisserij Nederland.

2. W.H.V. De Karper houdt geen eigen ledenadministratie bij.

3. Persoonsgegevens, voor zover vastgelegd zoals omschreven het onderdeel gebruik van persoonsgegevens, worden niet gedeeld met derden.

4. Leden die aan wedstrijden deelnemen gaan akkoord met vermelding op de website/facebook en gaan tevens akkoord met publicatie van eventueel genomen foto’s. In de jaarvergunning wordt deze verklaring opgenomen.

5. Voor jeugdleden geldt dat voorafgaand aan de jeugdwedstrijden/jeugdactiviteiten een door ouders getekende verklaring van goedkeuring voor zowel vermeldingen op website/facebook als ook de publicatie van eventueel genomen foto’s, dient te worden getekend.

6. In alle hierboven niet omschreven gevallen beslist het bestuur van W.H.V. De Karper in de geest van de vigerende privacywetgeving en zal zo nodig deze regeling aanpassen.