Controle

Elke houder van de (jeugd)VISpas van W.H.V. De Karper in combinatie met, de al dan niet digitale “lijst van viswateren” is verplicht deze op eerste vordering ter inzage te overhandigen aan:
  1. Bevoegde opsporingsambtenaren.
  2. Door het bestuur van de W.H.V. De Karper gemachtigde controleurs, welke zich allen kunnen legitimeren.
Onze controleurs zijn belast met het toezicht op de in dit document beschreven regels en de geldende wettelijke (landelijke) bepalingen. Tevens controleren zij op eventuele vervuilingen van het viswater en/of haar oevers.

Het veroorzaken van overlast en/of het hinderen (in welke vorm dan ook) van vissers en/of de hierboven genoemde controleurs dan wel het onheus bejegenen van een ieder betrokken binnen W.H.V. De Karper leidt in alle geconstateerde gevallen tot directe verwijdering van het terrein en inname van de vergunning.

Een geconstateerde overtreding kan leiden tot een door het bestuur te bepalen schorsing en/of directe inname van de vergunning.

Gedrag en/of uitingen, in welke vorm dan ook, die de naam en goede eer van W.H.V. De Karper kan aantasten kan leiden tot een door het bestuur te bepalen schorsing en/of directe inname van de vergunning.

Een geschorst lid heeft geen recht op teruggave van de betaalde contributie. De schorsing is in eerste instantie voor de loop van het resterende jaar. Hierna zal het geschorste lid weer een lidmaatschap kunnen afsluiten. Een tweede schorsing betekent automatisch levenslange royering.
Deze vergunning blijft te allen tijde eigendom van de vereniging. Bent u aanwezig en/of aan het vissen op het terrein van onze vereniging dan betekent dit dat u de door de W.H.V De Karper opgestelde regels en richtlijnen kent en deze zult naleven.

Indien nodig kan een controleur naar uw legitimatiebewijs vragen ter verificatie van de op de visdocumenten staande personalia. Op de terreinen van onze vereniging dient u hier aan mee te werken.

Ziet u misstanden op één van onze wateren belt u dan naar:
+31(0)314-351221 (Globe Security)