Kolk Meddo


In 1975 word aan het bestuur van de Winterswijkse Hengelaars Vereniging de gronden rond en inclusief “Kolk Meddo” te koop aangeboden. Via een algemene ledenvergadering werd toestemming gevraagd om tot de koop van dit prachtige stukje natuur over te gaan. De vergadering is het hier volledig mee eens en de koop werd door het bestuur bekrachtigd.

Onze vereniging was nu in het bezit van een eerste “eigen” viswater.

In 1984 kreeg het bestuur te horen dat de P.G.E.M. hoogspanningskabels over de “Kolk Meddo” wilde gaan spannen. Hierbij kwamen enkele stukken grond rond het toenmalige kolkje te koop te staan. Door het bestuur werd besloten om een stuk grond aan te kopen wat vandaag de dag onder de hoogspanningsleiding ligt. In 1985 was deze koop rond en werd begonnen met de uitbreiding van “Kolk Meddo”. Hiermee kwam er een mooi stuk viswater bij. Tevens is een rietgedeelte aangeplant zodat de vis voldoende paaigelegenheid kreeg