Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Vraag / opmerkingen en Antwoord


Publicatie datum 26-11-2020

Toelichting op bovenstaande naar aanleiding van ontvangen vragen/opmerkingen.

Naar aanleiding van bovenstaande publicatie zijn bij het bestuur een aantal opmerkingen, vragen en suggesties binnen gekomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee en roepen jullie – nogmaals – op hier vooral gebruik van te maken. Alle vragen, opmerkingen en/of suggesties zullen wij hieronder publiceren, Het spreekt voor zich dat betrokkenen ook al een antwoord hebben gekregen, maar ook dat wij daar – waar gewenst – in de eerstvolgende Ledenvergadering – voorlopig gepland op 15 maart 2021 – op terug zullen komen.

Financiën.

In 2019 is een bedrag opgenomen voor de kosten van de ledenadministratie. Deze stond er in 2018 niet. Hoe zit dat ? De Karper heeft haar ledenadministratie ondergebracht bij Sportvisserij Nederland. In het verleden werden deze kosten verantwoord onder beheers- en administratiekosten.
De kosten voor beheer en onderhoud waren in 2019 aanzienlijk hoger dan in 2018, maar vooral veel hoger dan voor 2019 begroot. In 2019 werden we geconfronteerd met droogte en stormschade. Het bestuur heeft er voor gekozen om meer dan alleen maar reparaties uit te voeren Ook is – al vast – wat onderhoud voor de langere termijn uitgevoerd. Dit is o.a. gebeurt in Kotten, waar een aantal bomen zijn gerooid – en nieuwe zijn ingeplant – en de oevers zijn versterkt. Het gereserveerde bedrag voor onvoorziene uitgaven werd hiervoor eveneens aangewend. Het bestuur vond deze keuze verantwoord gezien het verloop van de exploitatie van dat moment.
Dan is er bij de post visaankoop een aanzienlijke overschrijding ten opzichte van de begroting. Daarover kunnen we kort zijn. Bij de samenstelling van de begroting is een verkeerde inschatting gemaakt van de te verwachten kosten.

Reglementen.

Op een paar punten zijn de reglementen aangepast. Dit betreft met name de verplichting van het gebruik van de onthaakmat en een schepnet. Sportvisserij Nederland dringt er al een aantal jaren op aan om dit bij aangesloten verenigingen verplicht te stellen. Ook vanuit onze leden is deze vraag meerdere keren gesteld. Het bestuur meent dat dit tegemoet komt aan onze maatschappelijke verplichting om een bijdrage te leveren aan het op verantwoorde wijze uitoefenen van onze hengelsport. Verdere betreffen het slechts enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.