Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Van de bestuurstafel.

terug naar overzicht

Maandag, 18 januari 2021

Door de verlenging van de Coronamaatregelen zijn een aantal zaken zoals we die eerder gepland hebben niet mogelijk. Het bestuur heeft besloten de voor 15 maart a.s. geplande Ledenvergadering te annuleren en – voorlopig – opnieuw te plannen op 14 juni a.s. Een nieuwe reservedatum – mocht 14 juni ook niet mogelijk zijn – is 20 september.

Het bestuur is voornemens om op 8 november a.s. een discussie-/informatiebijeenkomst te organiseren.
Verder is besloten de voor 6 maart geplande Snertwedstrijd te annuleren. Datzelfde geldt voor de op 10 april geplande 3-Kolkenwedstrijd. De voorbereiding hiervan zou nu reeds moeten starten. Al dan niet kunnen doorgaan daarvan is dermate onzeker dat is besloten deze wedstrijd te annuleren. In de loop van het jaar zal worden nagegaan of de wedstrijd ergens in het najaar nog in te passen is.
Voor wat betreft de overige wedstrijden is nog geen besluit genomen. Op 15 maart a.s. is de eerstvolgende bestuursvergadering. Dan zal dit opnieuw onderwerp van gesprek zijn.
Raadpleeg regelmatig de website. Alle relevante informatie kunt u hier vinden.

Agendawijzigingen:
1 februari bestuursvergadering vervallen
15 maart Ledenvergadering vervallen
15 maart bestuursvergadering opnemen
14 juni Ledenvergadering opnemen
20 september Reservedatum Ledenvergadering opnemen
8 november Discussie-/informatiebijeenkomst opnemen

Wedstrijden: 
6 maart snertwedstrijd vervallen
10 april 3-Kolkenwedstrijd vervallen