Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

VERVOLGONDERZOEK GEZONDHEIDSPROGRAMMA VOOR UITGEZETTE VIS DOOR SPORTVISSERIJ NEDERLAND.

terug naar overzicht

Woensdag, 1 juli 2020

Op 12 mei jl. hebben wij uitvoerig verslag gedaan over het op 6 mei uitgevoerde onderzoek in het kader van het Gezondheidsprogramma voor uitgezette vis door Sportvisserij Nederland.

Over het algemeen waren de resultaten positief. Toch hebben we vrijwel direct daarna een programma gestart door – dagelijks – met weerstand verhogende pallets bij te voeren. Mogelijk had de vissterfte toch ook voor een deel te maken met een gebrek aan voldoende voedsel.
Zaterdag 27 juni jl. werd een vervolgonderzoek uitgevoerd. Daarvoor hadden we een zestal – 3 grotere en 3 kleine (nieuwe) – karpers beschikbaar. Deze zijn opnieuw minutieus onderzocht. Vooraf werd ook de waterkwaliteit weer onderzocht. Overigens de karpers waren door een aantal van onze leden – waarvoor dank – eerder gevangen en zijn na het onderzoek in goede gezondheid weer terug gezet.

Over de resultaten kunnen we eigenlijk kort zijn. Het water , maar ook de onderzochte vissen, waren ook nu weer in prima conditie.

De KH-waarde (carbonaathardheid) is 5; De GH-waarde (gezamenlijke hardheid door calcium en magnesium) is 7; de PH-waarde (CO2-gehalte) is 7,5. Ammoniak, Nitrate en Nitrite waren allemaal 0, hetgeen zeer goed is.

Alle 6 onderzochte vissen waren 100% gezond. Eén vis had een karperluis, hetgeen onschuldig is. Eén vis had in de kieuwen enkele trichodina (eencellige parasiet), maar ook dat is weliswaar veel voorkomend, maar volstrek onschuldig. Wel waren, overigens alleen bij de nieuw uitgezette vissende, de staartvinnen licht aangetast. Dat kan duiden op – tijdelijk/kort durend – zuurstofgebrek of gebrek aan voldoende voedsel. Verder is dit onschuldig.

Kortom, ook dit onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van ons viswater en de daar aanwezig vissen (karper) – althans dat in Meddo – prima is. Wel zullen we ons de komende tijd bezighouden met hoe dit in de andere vijvers zal zijn. De veronderstelling is overigens dat dit vergelijkbaar is. De onderzoeker bevestigt dit ook. Verder zullen we een programma maken hoe we de komende jaren met Visstandbeheer willen omgaan. In ieder geval zal daar in de eerstvolgende bijeenkomst met de leden aandacht aan worden besteed.

Dan nog een dringend verzoek aan onze vissers. Gebruik zo veel mogelijk een onthaakmat. Zet de vis onmiddellijk terug. Maak je spullen, met name het schepnet, goed schoon na de vissessie en droog die goed. Veelal worden de spullen ook elders gebruikt. Hiermee wordt kruisbesmetting zo veel mogelijk voorkomen. In de eerstvolgende ledenvergadering komen we hier uiteraard op terug.