Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

GEZONDHEIDSPROGRAMMA VOOR UITGEZETTE VIS DOOR SPORTVISSERIJ NEDERLAND.

terug naar overzicht

Dinsdag, 12 mei 2020

Eind vorig jaar heeft De Karper zich bij Sportvisserij Nederland aangemeld voor deelname aan het “Gezondheidsprogramma uitgezette vis” dat begin 2020 zou worden uitgevoerd. De belangrijkste reden hiervoor was de uitzetting van vis in november en februari jl.

Overigens in december vorig jaar werd in Meddo al een visserijkundig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was beperkt tot de kwaliteit van het viswater. Geconstateerd werd toen dat de kwaliteit van het viswater prima is. Gezien het feit dat er weinig structuren in het water aanwezig zijn, hebben o.a. aalscholvers vrij spel. In overweging werd gegeven meer beschutting aan te brengen en de begroeiing minder vaak te maaien, dan wel tussen de visstekken helemaal niet meer te maaien en zodoende oeverbegroeiing te laten groeien in het water. Hierdoor ontstaat meer beschutting voor kleine vissen.

Na de visuitzetting werden we geconfronteerd met nogal wat vissterfte. Het spreekt voor zich dat dit bij ons grote aandacht heeft. Wij zorgen er ook voor dat – zo veel als mogelijk – dode vis verwijderd wordt. Voorts is nagegaan wat de oorzaak hiervan kan zijn. Voorlopig zijn we daarmee niet verder gekomen dan de constatering dat de zeer zachte winter, de zeer zacht maand maart en vooral ook de zeer warme aprilmaand van invloed kan zijn geweest. Ook elders – hebben wij begrepen – heeft zich meer dan gebruikelijke vissterfte voor gedaan. Het lijkt er overigens op dat het vrijwel alleen de nieuw uitgezette vis is, die daar zo onder lijdt.

Het kwam dan ook heel goed uit dat De Karper – overigens alleen voor Meddo – mee kon doen aan het gezondheidsprogramma van Sportvisserij Nederland. Het daarvoor uit te voeren parasitair onderzoek door middel van microscopie heeft woensdag 6 mei jl. plaatsgevonden. Daarvoor moesten we ca. 3 levende karpers beschikbaar hebben, hetgeen ons met hulp van enkele van onze leden – waarvoor dank overigens – prima is gelukt.

De conclusie van het onderzoek is samengevat als volgt.

De carbonaathardheid of KH waarde is 5 en dat is goed. Mogelijk kan meer plantengroei dit nog verbeteren. De GH waarde – deze wordt bepaald door calcium en magnesium – is prima. De PH waarde vertelt is over het CO2-gehalte. Deze is 7,5 en is eveneens prima. Verder zijn geen ammoniak, nitraten en nitrite aangetroffen. Wel dient aandacht te worden besteed aan de doorstroming. De kans voor – tijdelijk – minder zuurstof bij lage waterstanden is aanwezig. Het zuurstofniveau zorgvuldig volgen wordt dan ook aanbevolen.

Voorts zijn een viertal – 2 spiegels en 2 schubs – onderzocht. Twee waren 100% gezond, bij twee werd een enkele trichodina en bij één werd een kiewworm aangetroffen. Trichodina is een parasiet en komt regelmatig voor in buitenwater. Van al deze parasieten was geen enkele in de hoeveelheid aanwezig dat zorgt voor direct gevaar of sterfte.

Er is dus geen enkele echte verklaring gevonden voor de – relatief – grote vissterfte van de nieuw uitgezette vis. Hoewel na de uitzetting fors is bijgevoerd, kan het overigens ook nog zijn dat dit niet voldoende is geweest.

De komende periode zullen we ons over de resultaten nog eens beraden. Daarbij wordt nog overwogen om ook in de Puls en in Kotten – overigens dan voor eigen rekening – het zelfde onderzoek te laten uitvoeren. Het spreekt voor zich dat wij hierop in de eerstvolgende ledenbijeenkomst – mogelijk in oktober a.s. – zullen terug komen.