Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Sportvissen in de Kleiput definitief van de baan.

terug naar overzicht

Donderdag, 30 mei 2019

Woensdag 29 mei jl. werd er in de vergadering van de Gemeenteraad van Winterswijk opnieuw aandacht besteed aan de vraag of sportvisserij in de Kleiput aan de Venemansweg – op termijn – al dan niet moet worden toegestaan.

De aanleiding was tweeërlei, nl. het bestuur van de Kaper had besloten gebruik te maken van het inspreekrecht bij de vergadering van de Gemeenteraad om haar ongenoegen over de gang van zaken rond de afwijzing door het College van B & W kenbaar te maken en nog eens aan te dringen hier opnieuw naar te kijken. Daarnaast had de CDA-fractie vragen aan het College gesteld over de gang van zaken en een motie ingediend. De strekking van de motie was dat sportvisserij mogelijk moet worden gemaakt, omdat er hiervoor geen enkele – houdbare bezwaren zijn.
Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Het College van B & W heeft aangegeven in dat gebied gewoon geen sportvisserij te willen. Het moet een rustgebied worden en daarin past geen sportvisserij. Bovendien werd nog eens een keer gezegd dat er in Winterswijk voldoende viswater is, alsof dat hiervoor relevant is.
De wethouder heeft zich – namens het College van B & W – op de valreep nog wel verontschuldigd voor de slechte communicatie met de Karper, maar gaf ook aan dat dit geen invloed heeft gehad op de besluitvorming. Met andere woorden, we zijn aan het lijntje gehouden, misschien wel in de veronderstelling dat we zelf zouden afhaken. De door het CDA ingediende motie werd verworpen. Daarmee keurt de Gemeenteraad de afwijzing door het College van B & W goed.
Conclusie. Het is ons helaas niet gelukt dit prachtige viswater te verwerven. We sluiten het dossier. Dank aan degenen die ons in deze hebben geholpen.