Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Toch geen sportvisserij in de Kleiput ondanks toezegging

terug naar overzicht

Woensdag, 8 mei 2019

Een aantal keren hebben wij mededeling gedaan over onze inspanningen om sportvisserij in de Kleiput aan de Driemarkweg – op termijn – mogelijk te maken.

Ons laatste bericht hierover was op 26 oktober jl., waar wij “trots” konden melden dat onze inspanningen waren beloond omdat de gemeenteraad had besloten het voorstel van het – toenmalige – college van B&W – in grote meerderheid – het voorstel had overgenomen om met De Karper in gesprek te gaan over de verdere invulling hiervan nadat de verondieping was afgerond.

Op 20 maart jl. vond dan eindelijk dat gesprek plaats , overigens met een ambtelijke vertegenwoordiging en niet zoals eerder was afgesproken met de wethouder. In het gesprek werd al meteen duidelijk dat sportvisserij in de Kleiput – ook in de toekomt – niet zal plaatsvinden. Dit standpunt werd ons – namens de (nieuwe) wethouder – gewoon medegedeeld. Er vond dus geen overleg plaats. We kregen een mededeling.

Uit een eerste tekening van de nieuwe invulling die inmiddels voorhanden is, bleek dat geen enkele vorm van een voorziening voor sportvisserij in het plan was opgenomen. Onze verbazing, neen verontwaardiging, was dan ook groot.

Wat was er gedaan met de afspraken met de wethouder ?
Waren er nieuwe argumenten, en zo ja, welke zijn dat dan ?
Zijn we met de discussie in oktober het bos in gestuurd ?
Waarom zijn we niet betrokken geweest met de eerste uitwerking van de plannen en werden we nu pas hiermee geconfronteerd ?
Is het dan toch zo dat de opvatting van de ambtenaren doorslaggevend is en de politiek dan maar volgt ondanks eerdere toezeggingen ?
Zij – de politiek – zijn het toch die het bepalen ?

Ja, er zit een nieuw College van Burgemeester en Wethouders, maar betekent dat dan ook dat gemaakte afspraken niet meer gelden ?

Veel vragen waarop geen antwoord is gekomen.

De oude argumenten zijn ook nu weer gehanteerd. Er is geen enkel nieuw aspect toegevoegd. De conclusie was en is: geen sportvisserij in de Kleiput.

Op 28 maart jl. hebben wij naar aanleiding van het gesprek een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders om ons ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te maken.
Naar ons oordeel wordt geen recht gedaan aan toezeggingen die is gedaan en het lijkt er op dat de ambtenaren door gaan met de oude plannen en opvattingen en zelfs de politiek daarbij volstrekt negeren.

Er is op geen enkele wijze overleg met ons geweest en dat is ons door de gemeenteraad op 25 oktober 2018 wel toegezegd.

Het College van B&W informeerde ons op 25 april jl. over haar besluit van 23 april n.a.v. onze brief van 28 maart.

Een citaat uit de brief:

“We hebben in onze vergadering van 23 april jl. besloten sportvissen in de kleiput niet toe te staan. De overwegingen voor dit besluit voor dit besluit vindt u in de onderstaande toelichting en in de B en W - adviesnota in de bijlage.”

Al hetgeen in de verdere toelichting staat is al een keer door ons van commentaar voorzien. Kortom, er staat niets nieuws in. De indruk is dan ook dat het – ambtelijke – standpunt in oktober vorig jaar al een definitief neen was. De politiek besloot er nog een keer naar te zullen kijken. Dat is niet gebeurd.

Uit alles blijkt dat we gewoon niet serieus zijn genomen. De gang van zaken bevestigt dit. En dat in een gemeente waar men trots is op “burgerparticipatie”.

Wat nu ?

Het is zo als het is. Formeel is beroep en/of bezwaar in welke vorm dan ook op dit besluit niet mogelijk. We zullen het er voorlopig maar mee moeten doen. We hadden het graag anders gezien. Wel zijn we benieuwd naar de reactie van de Gemeenteraad, immers zij hebben indertijd het College van B&W opgedragen met De Karper in gesprek te gaan. We zullen het zien.

De komende periode zullen wij nagaan hoe we De Karper beter op de politieke agenda kunnen krijgen. Immers, een vereniging met ruim 1.700 leden, waarvan ca. 800 woonachtig in de gemeente Winterswijk verdient meer waardering dan tot nu toe is gebleken.

We houden jullie op de hoogte. Het spreekt voor zich dat je ons kunt benaderen met opmerkingen, suggesties of anderszins.