Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ontwikkelingen verondiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk

terug naar overzicht

Donderdag, 4 oktober 2018

Dinsdagavond 2 oktober was er in het Gemeentehuis een vergadering van de Commissie Ruimte van de Gemeente Winterswijk waar het Collegebesluit rond de herinrichting van het gebied Molenveld, in het bijzonder het voornemen tot het verondiepen van het Kleigat aan de Driemarkweg betreft, aan de orde.

Het bestuur heeft gebruik gemaakt van het inspraakrecht om het standpunt van W.H.V. De Karper, dat wij eerder middels de ingediende zienswijze al hadden duidelijk gemaakt nog een keer toe te lichten.

De onderstaande tekst is daar namens De Karper uitgesproken.

Geachte leden van de commissie.

Graag maak ik als bestuur van de Winterswijkse Hengelaarsvereniging De Karper gebruik van het inspraakrecht voor publiek waar het betreft het voornemen tot het besluit tot het verondiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg.

Maandag 24 september jl. had onze vereniging een ledenvergadering. Hoewel dit niet was geagendeerd werd door de leden gevraagd naar de stand van zaken omtrent het voornemen tot uitvoering het project verondiepen van de Kleiput aan de Driemarkweg.

Als bestuur hebben wij onze leden geïnformeerd over onze inspanningen om visserijmogelijkheden in de Kleiput – op lange termijn – mogelijk te maken.

In tal van gesprekken hebben wij aangegeven waarom wij hiervoor pleiten. In de door ons op 1 augustus jl. ingediende zienswijze hebben wij dit nog eens samengevat.

De teleurstelling bij ons als bestuur, maar, en vooral bij onze leden is dan ook groot bij de constatering in de nu voorliggende stukken, waaruit blijkt dat het raadvoorstel is om – ook in de toekomst – visserijmogelijkheden niet toe te staan.

Teleurstellend vooral, omdat:

Geen rekening is gehouden met wensen van de bijna 800 (van de 1.700) Winterswijkse leden van De Karper

Geen rekening is gehouden met de ruim 500 dag- en weekkaarten die De Karper jaarlijks verstrekt aan bezoekers – veelal toeristen – aan Winterswijk.

Maar ook, en vooral, de argumentatie waar het de verstoring van de vegetatie en de rust betreft, ook al zou sportvisserij beperkt gefaciliteerd gaan worden.

Het meest teleurgesteld zijn onze leden, dat - bijna kritiekloos – het advies uit 2015 van het Waterschap Rijn en IJssel wordt gevolgd:

Toekennen van de functie viswater, of het toestaan van vissen als activiteit met het oog op het risico van eutrofiëring door het voeren van vissen en het eventueel uitzetten van bodemwoelende vis”.

Bijna beledigend is voor ons – sportvissers – deze opvatting. W.H.V. De Karper – opgericht in 1927 – heeft al meer dan 40 jaar 3 kolken – Puls, Meddo en Kloosterveld – in eigen beheer. Deze 3 viswateren staan bij, zowel onze eigen leden, maar ook bij de toeristen, zeer hoog aangeschreven. Wij sportvissers weten als geen ander wat nodig is voor goed water- en visstand beheer.

Nimmer hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met zaken als “overvoering”, hoewel “onze kolken” aanzienlijk kleiner zijn dan de Kleiput waar het hier om gaat. Sportvissers weten wat nodig is om viswater in conditie te houden. Zij willen niet alleen vandaag kunnen vissen, zij willen ook in de toekomst kunnen blijven vissen. Onze vereniging besteedt daar zeer veel aandacht aan.

In de achter ons liggende jaren is nimmer sprake geweest van een calamiteit. Zelfs bij de enorme droogte van de afgelopen periode waren er geen andere problemen dan een ietwat lagere waterstand. De conditie van ons viswater bleef prima. Daar zijn we trots op.

De tijd dat sportvissers met grote emmers voer aan het water verschenen ligt ver achter ons.

Kortom, geachte dames en heren, de argumentatie om sportvisserij in de Kleiput – ook in de toekomst – niet toe te staan, doet geen recht aan de functie die de Winterswijkse Hengelaarsvereniging De Karper in de Winterswijkse samenleving vervult, zeker niet waar het gaat om de genoemde argumentatie.

Wij strijden al lang en op alle fronten tegen deze argumentatie van het Waterschap en gaan daar zeker ook mee door.

Onze vraag aan u is duidelijk.

Wijs NU sportvisserij voor de toekomst nog niet af.

Gun ons t.z.t. een eerlijke discussie over de Voors en Tegens van sportvissen in de Kleiput en sluit het nu nog niet uit, immers daar is nog genoeg tijd voor.

Dank voor uw aandacht.

Namens W.H.V. De Karper

Hans Bax, secretaris/penningmeester.