Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Inzage documenten en agenda voor ledenvergadering op 24 september

terug naar overzicht

Zondag, 16 september 2018

Onderstaand de agenda met bijlagen voor de ledenvergadering van 24 september a.s., welke wordt gehouden bij Hickory aan de Bataafseweg 2B in Winterswijk. Een volledige set ligt vanaf maandag 17 september a.s. ook ter inzage bij Hooked on Fishing aan de Vredenseweg 27 te Winterswijk.

Tijdens de ledenvergadering van 10 september jl. was het vereiste quorum om de statuten te kunnen wijzigen en het Huishoudelijk Reglement vast te stellen niet aanwezig. Al eerder was aangekondigd dat een tweede vergadering zal worden gehouden op 24 september. De agenda hiervoor treft u onderstaand aan. 

De agenda van 24 september is als volgt: 

 1. Opening 
 2. Vaststelling agenda 
 3. Mededelingen 
 4. Verslag vorige ledenvergadering, 10 september 
 5. Vaststellen nieuwe statuten 
 6. Vaststellen huishoudelijk reglement 
 7. Begroting 2018 
 8. Benoeming reservelid kascommissie 
 9. Stand van zaken werving/benoeming nieuwe bestuursleden 
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting

Graag tot ziens op 24 september a.s.!
Hans Bax en Martin Giesen

Klik op de onderstaande links om de documenten in te zien: