Ledenadministratie

De uitgifte van de VISpas wordt gedaan door Sportvisserij Nederland. Ook de ledenadministratie van W.H.V. de Karper wordt uitgevoerd door het servicebureau van Sportvisserij Nederland.

Heeft u vragen over uw lidmaatschap of over de levering van de VISpas dan kunt u op bij voorkeur via mail contact opnemen met de ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl 
Bellen is ook mogelijk via 0900-2025358 (35 cent per min.) of 030-6058400 (normaal tarief).

Automatische incasso
Voor het betalen van de contributie kunt u het beste gebruik maken van een automatische incasso, dit heeft de volgende voordelen:

Voor de vereniging zijn dat onder andere:
1. Lagere kosten voor wat betreft het bestellen, drukken en versturen van acceptgiro’s.
2. Veel snellere verwerking van de betalingen.

Voor u:
1. U hoeft nergens meer naar om te kijken en kunt dus nog meer tijd besteden aan uw hobby.
2. U betaalt € 5,00 minder omdat u geen extra portokosten en kosten voor een acceptgiro betaald. .
3. De (jeugd)VISpas heeft u voor 1 januari in huis. (uitzonderingen daargelaten)

Wilt u gebruik gaan maken van automatische incasso dan kunt u het volgende formulier downloaden en ingevuld en ondertekend terugsturen: 
Machtigings formulier automatische incasso


Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 oktober van het lopende seizoen. Na die datum wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je je lidmaatschap op ná 1 oktober dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag te betalen voor het daaropvolgende seizoen. Wacht dus niet met opzeggen tot na deze datum. Dat kost je onnodig geld! Zeg je tijdens het seizoen of te laat op dan betaal je gewoon de volle prijs van het lidmaatschap. Je krijgt dus geen geld terug.


Opzegging kan per brief:

W.H.V. De Karper
T.A.V. Ledenadministratie
Golsweg 14 
7102 EC Winterswijk

Of per e-mail aan de ledenadministratie W.H.V. De Karper: ledenadministratie@whvdekarper.nl

Of per e-mail aan de ledenadministratie Sportvisserij Nederland: ledenadministratie@vispas.nl
Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?

Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terug vragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:

  1. Op basis van het ledenaantal op 15 oktober bestellen wij VISpassen en overige documenten voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door of er nou iemand opzegt of niet.
  2. WHV de Karper heeft dan al kosten gemaakt voor wat betreft het drukken van rekeningen en het versturen hiervan.

Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen/kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.